Perfection in Selection - Selection means Perfection

Je staat in voor het onderhoud (mechanisch / elektrisch  gedeelte) van werktuigen, installaties en traditioneel of geautomatiseerd productiemateriaal. Je voorkomt defecten of herstelt ze.

Je gaat voort op de informatie van de gebruiker en de technische dossiers van de machines. Je bent soms ook betrokken bij andere taken, zoals het installeren, het opstarten en het bedrijfszekerder maken van de machines

Indien nodig bedien je zelf een machine of help je mee bij de gewone tuinbouwwerkzaamheden.


More Info

More News...

More News...