P065Sweetmie Yellow


Capsicum

Solanaceae

Brede selectie van variëteiten peper en paprika voor vollegronds-en serreteelten. Sterke rassen die door hun compacte groeiwijze ook zeer geschikt zijn als patioplant. Rijkelijk bemesten met stikstof bij het starten van de opkweek. Vanaf de bloei overschakelen naar een meststof met hoger kalipercentage. Negatieve DIF geeft een ideale remming. De planten tot op tot het einde van de teelt goed blijven bemesten en vochtig houden om knopval te voorkomen.

annuum

'Sweetmie'

Decoratieve vruchten als snackgroente

P065Sweetmie Yellow gele snackpaprika

21-0 °C/15-18 °C
perkplantengrond, met klei,
bladluizen, spintmijten, trips, witte vlieg, aaltjes (blad en wortel), Botrytis, Sclerotinia, Pythium (wortelrot), Rhizoctonia, mineervlieg, rupsen, Verticilium (verwelkingsziekte), Phytophtora, verwelkingsziekten,
9.0-17.0 cm