Perfection in Selection - Selection means Perfection

Privacy - GDPR

Privacy- en Cookieverklaring

In deze Privacy- en Cookieverklaring wordt beschreven welke persoonsgegevens worden verzameld of gegenereerd (verwerkt) wanneer u gebruik maakt van onze website, alsmede de manier waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt, uitgewisseld en beschermd.

Deze Privacy- en Cookieverklaring is uitsluitend van toepassing op de persoonsgegevens die wij via deze site verzamelen.

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Raes Bloemzaden N.V. is de verwerkingsverantwoordelijke en is als zodanig verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via de site. We zijn een vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Destelbergen, Haenhoutstraat 204.

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt

Wij verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals uw contactgegevens waaronder uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer en cv (dat persoonsgegevens kan bevatten zoals geslacht, woonplaats, geboortedatum en foto), wanneer u contact met ons opneemt via de site, wanneer u een papieren catalogus bestelt, of wanneer u bij ons solliciteert.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij via deze site verzamelen om u de diensten te kunnen verlenen die u heeft aangevraagd. Wij gebruiken de verzamelde gegevens ook om te onderzoeken hoe wij de site kunnen aanpassen om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Uitwisselen van uw persoonsgegevens

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet en maken deze niet op een andere manier bekend, behalve zoals beschreven in deze verklaring.

Bewaringsduur van uw persoonsgegevens

De gegevens worden bewaard voor een duur die niet langer is dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. In uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, kunnen uw persoonsgegevens langer worden bewaard.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U hebt het recht om te verzoeken om toegang tot uw persoonsgegevens, correctie van uw persoonsgegevens indien deze onvolledig of onjuist zijn of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen in verband met uw situatie. Wanneer u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens aan ons hebt verleend, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

Gegevens die wij via geautomatiseerde middelen verzamelen zoals Cookies

Wij verzamelen ook bepaalde gegevens door gebruik te maken van cookies tijdens uw bezoek aan deze Site. Cookies zijn tekstbestandjes die op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst wanneer u bepaalde websites bezoekt. Cookies bevatten gegevens waartoe toegang kan worden verkregen door de partij die de cookie heeft geplaatst, namelijk de Site zelf (first-party cookie) of een derde (cookie van derden).

U hebt zeggenschap over cookies en u kunt het gebruik van cookies te allen tijde weigeren door de juiste instellingen in uw browser te kiezen. De meeste browsers zullen u mededelen hoe u nieuwe cookies kunt weigeren, hoe u een melding kunt krijgen wanneer u een nieuwe cookie ontvangt, en hoe u bestaande cookies kunt uitschakelen. Wij maken u er echter op attent dat het mogelijk is dat u, door cookies te weigeren of te verwijderen, geen (of niet volledig) gebruik kunt maken van deze site.

Op de site maken we gebruik van volgende cookies: Google Analytics (_gid,_ga), Pingdom en een aantal eigen cookies (JSessionId, JLanguage, agreed_cookie). Deze cookies worden gebruikt om toezicht te houden op het gebruik van de website. Het is Google of SolarWinds niet toegestaan deze gegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en mogen zij deze gegevens uitsluitend doorgeven aan derden wanneer zij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of wanneer die derden gegevens verwerken namens Google of SolarWinds..

Contact

Wij zijn te allen tijde bereid vragen over onze Privacy- en Cookieverklaring te beantwoorden. Indien u ons feedback wenst te verstrekken, vragen of problemen hebt of indien u uw rechten in verband met uw persoonsgegevens wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@raes.be

Wijzigingen in deze Privacy- en Cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy- en Cookieverklaring van tijd tot tijd te wijzigen en zullen eventuele herzieningen op deze Site posten. Wij zullen de datum van de meest recente versie onderaan de Privacy- en Cookieverklaring vermelden. Wij adviseren u de Site regelmatig te raadplegen om te kijken wat de laatste versie is.